Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(1), 10-22. https://doi.org/10.4312/as.16.1.10-22