Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov. (2002). Andragoška Spoznanja, 8(1), 32-37. https://doi.org/10.4312/as.8.1.32-37