Brečko, D. (2001). Učeča se organizacija in delavci znanja. Andragoška Spoznanja, 7(1), 38–47. https://doi.org/10.4312/as.7.1.38-47