Mohorčič Špolar, V. (2010). Znanje in izobraževanje kot sredstvo za izhod iz krize. Andragoška Spoznanja, 16(2), 5–10. https://doi.org/10.4312/as.16.2.5-10