Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(1), 7-20. https://doi.org/10.4312/as.22.1.7-20