Mažgon, J., & Muršak, J. (2016). Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti. Andragoška Spoznanja, 22(1), 21–41. https://doi.org/10.4312/as.22.1.21-41