Predstava o sebi in načrtovanje kariere. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(2), 41-54. https://doi.org/10.4312/as.7.2.41-54