Dragovič, T., & Pegan Šternberger, J. (2001). Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov. Andragoška Spoznanja, 7(2), 76–80. https://doi.org/10.4312/as.7.2.76-80