Dobnik, N., & Turk, T. (1996). Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo. Andragoška Spoznanja, 2(2), 65–67. https://doi.org/10.4312/as.2.2.65-67