Kožar, K. (2010). Teoretska izhodišča za pripravo izobraževalnih programov za življenje v multikulturni družbi. Andragoška Spoznanja, 16(4), 14–26. https://doi.org/10.4312/as.16.4.14-26