Klemenčič, S. (1997). Kurikularna prenova tujih jezikov za odrasle. Andragoška Spoznanja, 3(3-4), 52–66. https://doi.org/10.4312/as.3.3-4.52-66