Razvoj prosvetne misli na Slovenskem. (1998). AndragoŇ°ka Spoznanja, 4(1-2), 87-93. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.87-93