Findeisen, D. (1999). So naše ciljne skupine res nedosegljive?. Andragoška Spoznanja, 5(2-3), 85–93. https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.85-93