Žalec, N. (1999). Kako lahko posameznik izraža svoje aktivno državljanstvo?. Andragoška Spoznanja, 5(4), 87–89. https://doi.org/10.4312/as.5.4.87-89