Špilek Štumberger, K. (2000). Izkušenjsko učenje - učenje z delovanjem. Andragoška Spoznanja, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.4312/as.6.1.13-26