Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(3), 60-72. https://doi.org/10.4312/as.7.3.60-72