Jelenc Krašovec, S. (2000). Dr. Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka. Andragoška Spoznanja, 6(4), 150–152. https://doi.org/10.4312/as.6.4.150-152