Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(4), 38-51. https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51