Socialni kapital in izobraževalne potrebe odraslih v obdobju spreminjanja dela in trženja. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(4), 14-16. https://doi.org/10.4312/as.7.4.14-16