Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(2), 19-28. https://doi.org/10.4312/as.15.2.19-28