Prožna varnost (flexicurity) kot izziv realnosti. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(1), 25-30. https://doi.org/10.4312/as.15.1.25-30