Izobraževanje v muzeju: animiranje za kulturne spremembe. Pogovarjali smo se s Sonjo Kogej Rus. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(1), 121-125. https://doi.org/10.4312/as.23.1.121-125