Gregorčič, M. (2017). Antirasistično opismenjevanje: epistemologije juga in protihegemonska postajanja. Andragoška Spoznanja, 23(2), 21–37. https://doi.org/10.4312/as.23.2.21-37