Clover, D., Taber, N., & Sanford, K. (2018). Prepojeno z roza in modro: Videti nevidno patriarhijo s feminističnim muzejskim hekom. Andragoška Spoznanja, 24(3), 11–28. https://doi.org/10.4312/as.24.3.11-28