Fleksibilizacija učenja in izobraževanja odraslih v kontekstu spreminjajočih se časovnosti v Nigeriji in Nemčiji. (2019). Andragoška Spoznanja, 25(1), 51-67. https://doi.org/10.4312/as.25.1.51-67