Mednarodno in primerjalno izobraževanje odraslih. (2019). Andragoška Spoznanja, 25(1), 3-13. https://doi.org/10.4312/as.25.1.3-13