Pismenost odraslih in temeljne izobraževalne politike s primerjalne perspektive: ugotovitve iz štirih držav. (2019). Andragoška Spoznanja, 25(3), 125-140. https://doi.org/10.4312/as.25.3.125-140