Sto let ljudskih visokih šol (Volkshochschulen) v Nemčiji. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(1), 139-141. https://doi.org/10.4312/as.26.1.139-141