Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(2), 47-57. https://doi.org/10.4312/as.26.2.47-57