Kako lahko individualno učenje na delovnem mestu prispeva k organizacijskemu učenju? O pogojih in omejitvah z vidika izobraževanja odraslih. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 15-31. https://doi.org/10.4312/as.26.3.15-31