Organizacijska klima in z delom povezano izobraževanje zaposlenih: Andragoška perspektiva. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 33-51. https://doi.org/10.4312/as.26.3.33-51