Možina, E. (2007). Premislek o položaju pismenosti v sloveniji. Andragoška Spoznanja, 13(1), 5–8. https://doi.org/10.4312/as.13.1.5-8