Findeisen, D. (2012). Čustva, učenje in zavzetost - pogovor z Vero Kodrič. Andragoška Spoznanja, 18(1), 81–86. https://doi.org/10.4312/as.18.1.81-86