Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(1), 87-91. https://doi.org/10.4312/as.18.1.87-91