Ivančič A., Mohorčič Špolar V. in Radovan M.: Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji (Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2010). (2011). Andragoška Spoznanja, 17(1), 86-87. https://doi.org/10.4312/as.17.1.86-87