Ličen, N., Makovec, D., & Mikulec, B. . (2020). Učenje na delu: Povezovanje učenja, dela in raziskovanja v času negotovosti. Andragoška Spoznanja, 26(3), 3–13. https://doi.org/10.4312/as.26.3.3-13