Učenje na delu: Povezovanje učenja, dela in raziskovanja v času negotovosti. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 3-13. https://doi.org/10.4312/as.26.3.3-13