Razlogi za ekofeministično ljudsko izobraževanje v času COVID-19. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(1), 47-62. https://doi.org/10.4312/as/9665