Sabina Jelenc Krašovec – lik andragoginje. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(1), 186-188. https://doi.org/10.4312/as/9920