Zbiranje dokazov o vplivu učenja starejših odraslih na aktivno staranje: Kvantitativna študija. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 53-74. https://doi.org/10.4312/as/9934