Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja. Andragoška spoznanja, Ljubljana, SI, v. 20, n. 4, p. 13–22, 2015. DOI: 10.4312/as.20.4.13-22. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/2967.. Acesso em: 22 jul. 2024.