Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo. Andragoška spoznanja, Ljubljana, SI, v. 21, n. 2, p. 9–27, 2015. DOI: 10.4312/as.21.2.9-27. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/3574.. Acesso em: 27 may. 2024.