Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja. Andragoška spoznanja, Ljubljana, SI, v. 11, n. 3, p. 30–36, 2005. DOI: 10.4312/as.11.3.30-36. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/5845.. Acesso em: 17 jul. 2024.