Matematična pismenost kot temelj za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost. Andragoška spoznanja, Ljubljana, SI, v. 17, n. 4, p. 83–92, 2011. DOI: 10.4312/as.17.4.83-92. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/599.. Acesso em: 15 apr. 2024.