Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT. Andragoška spoznanja, Ljubljana, SI, v. 26, n. 2, p. 47–57, 2020. DOI: 10.4312/as.26.2.47-57. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/9162.. Acesso em: 15 jun. 2024.