Dvojezičnost in jezikovno izobraževanje za izboljšanje kognitivnega zdravja starejših ljudi. Andragoška spoznanja, Ljubljana, SI, v. 27, n. 2, p. 33–52, 2021. DOI: 10.4312/as/9577. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/9577.. Acesso em: 14 jul. 2024.