Lipovec Čebron, Uršula, in Nives Ličen. 2021. „Izobraževanje Odraslih Na področju Zdravja: Pomen družbenokulturnih Dimenzij in Interdisciplinarnosti“. Andragoška Spoznanja 27 (2). Ljubljana, SI:3-13. https://doi.org/10.4312/as/10406.