Ograjšek, Sabina, Nuša Balažic, in Monika Mithans. 2022. „Učiteljevo Pridobivanje Znanja V Kontekstu poučevanja Nadarjenih učencev“. Andragoška Spoznanja 28 (1). Ljubljana, SI:117-32. https://doi.org/10.4312/as/10419.