Skubic, Metka, in Tita Stanek Zidarič. 2022. „Virtualna Priprava Na Porod in starševstvo: Pilotna študija“. Andragoška Spoznanja 28 (1):57-71. https://doi.org/10.4312/as/10534.