Samaluk, Barbara, in Sarah Kunz. 2022. „Neenaki režimi Mobilnosti in Radikalno izobraževanje Odraslih V času Neoliberalizma“. Andragoška Spoznanja 28 (2). Ljubljana, SI:3-15. https://doi.org/10.4312/as/11457.